Tag: Halloween 2023

รวม 10 แอพแต่งรูป Halloween 2023

รวม 10 แอพแต่งรูป Halloween 2023 ไม่สะดวกแต่งจริงก็สามารถเป็นผีได้ !รวม 10 แอพแต่งรูป Halloween 2023 ไม่สะดวกแต่งจริงก็สามารถเป็นผีได้ !

เทศกาลที่ทุกคนตั้งตารอก็มาถึง Halloween หรือเทศกาลปล่อยผี ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี ผู้คนมักจะแต่งแฟนซีหรือแต่งหน้าผีออกไปหลอกหลอนในงานปาร์ตี้กัน ส่วนใครที่อาจจะไม่ได้แต่งเป็นผีออกไปไหน หรือแต่งหน้าไม่เก่ง แต่ก็อยากจะร่วมสนุกกับวันผี ๆ ก็สามารถใช้